Centrum Wsparcia Biznesu

Regulamin strony internetowej

Postanowienia ogólne

Niniejsza strona internetowa (nie dotyczy stron, do których prowadzą linki z w/wym. strony) jest prowadzona przez OPTI GROUP z siedzibą w Toruniu (zwaną dalej "OPTI GROUP").

Niniejsza strona przeznaczona jest do użytku osób znajdujących się w Polsce, a informacje dotyczące produktów, usług oraz współpracy, pracy dotyczą Polski i obowiązują w Polsce.

Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji, regulaminu. Użytkownik, który nie wyrazi zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji, regulaminu jest proszony o niekorzystanie z w/wym. strony internetowej.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność OPTI GROUP lub jej jednostek stowarzyszonych lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.

Użytkownik strony może pobierać lub drukować fragmenty strony, zapisywać na twardy dysk komputera, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych oraz dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody OPTI GROUP użytkownik strony nie może wykorzystywać w/wym. strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych i /lub modyfikować niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych.

Treść strony

Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o firmie OPTI GROUP i jej jednostkach stowarzyszonych oraz o oferowanych produktach i usługach. W/wym. nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Treści zawarte na niniejszej stronie zostały zgromadzone ze starannością. Osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o firmie proszone są o bezpośredni kontakt z nami. Informacje zawarte na w/wym. stronie nie stanowią zachęty do inwestowania, nie powinny stanowić podstawy decyzji inwestycyjnych, wyboru odpowiedniego produktu lub usługi. Każdorazowo sugerujemy kontakt z naszym doradcą.

Odpowiedzialność

Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów, przycisków) do innych stron internetowych. W/wym.nie oznacza, że OPTI GROUP ma powiązania z w/wym. stronami lub ich właścicielami. Udostępnienie informacji lub materiałów OPTI GROUP jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez naszą firmę tych informacji lub materiałów wedle naszego uznania. Jest też potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.

Oświadczamy, że OPTI GROUP nie prowadzi stałej kontroli niniejszej witryny, w tym części, które zawierają treści zamieszczane przez innych użytkowników. Osoby, które zauważą treści, które mogą naruszać obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych użytkowników, proszone są o zgłoszenie takiego faktu naszej firmie. W uzasadnionych przypadkach, OPTI GROUP zastrzega sobie prawo usuwania z niniejszej witryny całości lub części treści pochodzących od osób trzecich bez odrębnego zawiadomienia.

Ochrona danych

Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail) udostępniane OPTI GROUP za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych.  

Kontakt 

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

OPTI GROUP, tel.661 441 202,  723 107 999, kontakt@optigroup.pl

OPTI GROUP zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji, regulaminu. Niniejsza informacja, regulamin oraz korzystanie z w/wym. strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.